خلخال به اسالم 93/4/15 الی 93/4/17

  طبق برنامه زمانبندی سال 93 گروه کوهنوردی مخابرات استان البرز ، برنامه کوهپیمائی اندبیل به لاکتاشون از روز چهارشنبه 93/4/15 الی جمعه 93/4/17 در استان اردبیل و گیلان با حضور 39 نفر از اعضای گروه اجرا شد . در اینجا میتوانید شرح منظوم برنامه را مشاهده نمائید .