کویر شهداد 1392/9/6 الی 1392/9/8

جهت مطالعه گزارش برنامه منظوم این برنامه اینجا کلیک کنید . چند عکس نیز از این برنامه ثبت شده است .