2berar91.jpg khor92.jpg shahdad92.jpg sobatan92-1.jpg saghand91 sialan92.jpg asalem93.jpg p-dorfak93.jpg pansoha.jpg pansoha1.jpg azadbar94.jpg mer30-94.jpg
اساس نامه


 
مقدمه :

      با استعانت از درگاه ایزد متعال و پیگیری و تلاش همکاران علاقه مند به ورزش کوهنوردی و دوستداران طبیعت و مساعدت مدیران ورزش دوست ، گروه کوهنوردی مخابرات البرز در تاریخ 19/1/1379 تاسیس گردید .
     این گروه براساس قوانین سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از گروه های ورزشی اداره تربیت بدنی و تفریحات سالم شرکت مخابرات استان تهران و زیر نظر هیئت کوهنوردی شهرستان کرج برای مدت نامحدود فعالیت می نماید . گروه دارای مهر و آرم مشخص می باشد که پس از تایید مراجع ذیصلاح در سربرگها و دیگر اسناد مربوطه مورد استفاده قرار خواهد گرفت .

نام گروه :
گروه کوهنوردی مخابرات استان البرز

نشانی :
کرج – خیابان شهید بهشتی – میدان شهید آجرلو – اداره کل مخابرات استان البرز

فصل اول : اهداف

ماده 1 :
جذب همکاران و خانواده های ایشان به ورزش کوهنوردی و طبیعت جهت ایجاد روحیه ورزشکاری به منظور پیدایش نشاط و سلامت جسمی و روحی در آنان .

ماده 2 :
مطالعه و تحقیق در مورد قله ها ، رودخانه ها ، سرچشمه ها غارها ، دیواره ها و دیگر عوارض که طبیعی به نوعی با ورزش کوهنوردی مرتبط میباشد .

ماده 3 :
سعی در ایجاد امکانات آموزشی برای اعضاء به منظور فراگیری فنون مربوط به ورزش کوهنوردی از طریق دعوت از مربیان مجرب و صاحب نظران و ایجاد ارتباط با گروهای کوهنوردی داخل و خارج از کشور جهت اجرای برنامه های مشترک و استفاده از تجارب آنها .

ماده 4 :
صعود به قلل ایران و جهان در فصول مختلف سال ، برگزاری اردوهای خانوادگی در دامن طبیعت و اجرای برنامه های عمومی برحسب امکانات و تسهیلات در نظر گرفته شده از طریق شرکت مخابرات .

فصل دوم : ارکان گروه

ماده 5 :
مجمع عمومی عادی این مجمع سالی یک مرتبه تشکیل و از جمله وظایف آن انتخاب هیئت مدیره به مدت دو سال و بازرس به مدت یکسال میباشد . این مجمع با حضور نصف به اضافه یک اعضاء گروه درمرحله اول وهر تعداد از اعضاء در مرحله دوم رسمیت می یابد . همچنین هرگونه تغییرات در مفاد اساسنامه در جلسه فوق العاده مجمع عمومی با حداقل 3/2 آرای اعضاء صورت گرفته و انحلال احتمالی گروه با آرای حداقل 4/3 اعضاء انجام خواهد گرفت .

ماده 6 :
هیئت مدیره هیئت مدیره تشکیل شده است از هفت نفر از اعضاء گروه به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و دو نفر علی البدل که بصورت افتخاری عهدار وظایف مربوطه میباشند که پس از انتخاب توسط مجمع عمومی در اولین جلسه هئیت مدیره ( حداکثر دو هفته پس از انتخاب ایشان ) با سمتهای مربوطه به شرح ذیل برای مدت دو سال انجام وظیفه خواهند نمود .

بند الف : مسئول گروه
از با سابقه ترین و با تجربه ترین کوهنوردان عضو هیئت مدیره انتخاب میگردد . مسئولیت تنظیم برنامه برای کمیته ها و نظارت بر حسن اجرای وظایف کمیته ها را عهده دار میباشد .

بند ب : دبیر گروه
مسئولیت انجام امور اداری ، تشکیل پرونده و ثبت فعالیت اعضاء انجام مکاتبات اداری گروه و پیگیری تهیه کارت شناسایی و کارت بیمه ورزشی اعضاء از اهم وظائف ایشان میباشد .

بند ج : سرپرست کمیته روابط عمومی
وظیفه تهیه ، تنظیم ، کلاسه نمودن گزارش برنامه های اجرا شده ، تهیه بولتن و نشریه های مربوطه و انعکاس برنامه های گروه در نشریات داخلی شرکت مخابرات ایران وتهران و دیگر نشریات ، تهیه فیلم و عکس از برنامه های اجرا شده گروه ، فعالیت جهت برقراری ارتباط با گروه های مورد اشاره در فصل اول و تهیه صورت مجلس از جلسات هیئت مدیره نیز به عهده روابط عمومی گروه میباشد .

بند د : سرپرست کمیته فنی و امداد
فردی آشنا به امور پزشکی و فنی کوهنوردی که آموزش کمکهای اولیه و امداد و برگزاری کلاسهای فنی و امدادی برای اعضاء با همکاری مراجع ذیصلاح و اتخاذ تدابیری که درصد ایمنی فعالیتهای ورزشی گروه را بالا ببرد از وظایف ایشان خواهد بود .

بند ح : سرپرست کمیته مالی
وظیفه جمع آوری و محاسبه شهریه اعضاء گروه ، رسیدگی به امور مالی و منابع اختصاص یافته ویژه گروه اعلام گزارش عملکرد به هیئت مدیره در این خصوص ، بر عهده سرپرست کمیته مالی میباشد .

بند ه : سرپرست کمیته تدارکات و پشتیبانی
فردی آشنا به امور تدارکاتی کوهنوردی است . مسئولیت تهیه و تدارک ملزومات با نظارت هیئت مدیره ، نگهداری اموال عمومی گروه و بکارگیری آن در مواردی که سرپرست برنامه ها و مسئول فنی گروه اعلام میدارد و ارائه آمار سالیانه در خصوص تهیه و توزیع لوازم به هیئت مدیره و همچنین مسئولیت ترابری گروه بر عهده سرپرست کمیته تدارکات و پشتیبانی است .

بند و : سرپرست کمیته محیط زیست
ایجاد ارتباط با سازمانها و ارگانهای مرتبط با محیطزیست ، به منظور آشنا نمودن اعضاء گروه با مسائل زیست محیطی کوهستان و نظارت بررعایت حفظ محیط زیست در برنامه های گروه را عهده دار میباشد .

ماده 7 : بازرس
هرساله بازرس گروه و نفر علی البدل ایشان توسط مجمع انتخاب و مسئولیت نظارت بر عملکرد هیئت مدیره بر مبنای اساسنامه و آئین نامه های داخلی و اعضاء ، رسیدگی به شکایات اعضاء را به صورت افتخاری عهدار بوده و در پایان هر دوره گزارش عملکرد خود را به مجمع عمومی ارائه خواهد نمود .

فصل سوم : وظائف هیئت مدیره

ماده 8 :
هیئت مدیره به نمایندگی از سوی اعضاء ، مجری مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و مفاد اساسنامه خواهد بود .

ماده 9 :
جلسات هیئت با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء اصلی رسمیت یافته و مصوبات آن در صورتیکه مغایر با اساسنامه نباشد برای عموم اعضاء لازم الاجراء است . حضور بازرس در جلسات هیئت مدیره بلامانع میباشد .

ماده 10 :
در صورت غیبت غیرموجه یکی از اعضاء هیئت مدیره در سه جلسه متوالی عضو علی البدل بجای ایشان به جلسه دعوت شده و به عنوان یکی از اعضاء اصلی عهده دار وظایف محوله خواهد شد . همچنین در صورت استعفای بازرس اصلی ، بازرس علی البدل وظایف وی را برای مدت باقیمانده به عهده میگیرد .

ماده 11 :
چنانچه هر کدام از اعضاء هیئت مدیره یا بازرس به هر دلیلی استعفا نماید نفر علی البدل جایگزین وی خواهد شد .

ماده 12 :
هیئت مدیره گزارش کار خود را در مجمع عمومی سالیانه ارائه خواهد نمود . ارائه گزارش به بازرس گروه در هر زمان الزامی بوده و منوط به تشکیل مجمع عمومی نمیباشد .

فصل چهارم : شرایط عضویت

1- کارمند شرکت مخابرات در هر نقطه ای از کشور باشد .
2- حداقل در سه برنامه متداول گروه شرکت داشته باشد .
3- تکمیل فرمهای عضویت .

ماده 13 :
عضو ملزم به رعایت شئونات اسلامی و همچنین مفاد اساسنامه و مقررات و آیین نامه های داخلی میباشد .

تبصره 1 :
پس از قطعی شدن عضویت هر فرد ، دبیر گروه نسبت به صدور کارت شناسایی و بیمه ورزشی از طریق مراجع ذیربط اقدام خواهد نمود .

تبصره 2 :
چناچه هر کدام از اعضاء تمایلی به ادامه فعالیت نداشته باشند میبایست مراتب را با علل مربوطه کتبا" به هیئت مدیره اعلام نماید .

تبصره 3 :
اولویت استفاده از تسهیلات و امکانات گروه بر اساس فعالیت اعضاء خواهد بود .

ماده 14 : عضو افتخاری
عضو افتخاری به تشخیص هیئت مدیره فردی که مفید به پیشرفت ورزش کوهنوردی بوده و خدمات فوق العاده ای را جهت پیشبرد اهداف گروه به انجام رساند ، میتواند به عضویت افتخاری گروه در آید .

ماده 15 :
این اساسنامه در یک مقدمه و 4 فصل و 15 ماده و 7 بند و 3 تبصره تنظیم گردیه که پس از تصویب در مجمع عمومی فوق العاده مورخه بیست و یکم اردیبهشت سال یکهزارو سیصدو هشتادو دو هجری شمسی جهت طی مراحل قانونی به مراجع ذیربط ارسال خواهد گردید .